Σχέδιο για τη νομιμοποίηση καταπατημένων δημόσιων εκτάσεων

Οι δημοσιονομικές δυσχέρειες που οδηγούν αναπόφευκτα στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπισή τους και τη μείωση του ελλείμματος, στρέφουν το οικονομικό επιτελείο στην αναζήτηση μόνιμων «πηγών» εσόδων που θα είναι σε πρώτη τουλάχιστον φάση εκτός προϋπολογισμού, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν άμεσα οι φορολογούμενοι.

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι ρυθμίσεις για τα χρέη του παρελθόντος εξαντλούνται, είτε αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε εκκρεμείς φοροϋποθέσεις, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανασύρει από τα συρτάρια της σχέδια που μπορούν να αποφέρουν κάθε χρόνο μη φορολογικά έσοδα, ελπίζοντας ότι θα καταφέρει να αποφύγει, ή στη χειρότερη περίπτωση να μεταθέσει χρονικά, τη λήψη φοροεισπρακτικών μέτρων.

Sale and lease back

Για το λόγο άλλωστε αυτό προχωρά ήδη στην αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (sale and lease back) η οποία, σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς, μπορεί να αποφέρει σε ετήσια βάση περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, ενώ στο πλαίσιο αυτό κερδίζουν έδαφος και οι εισηγήσεις για τη νομιμοποίηση των καταπατημένων δημοσίων εκτάσεων του Δημοσίου.

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη νομιμοποίηση των καταπατημένων τα στελέχη του υπουργείου εκτιμούν ότι μπορούν άμεσα, εντός του έτους, να εισπράξουν ποσό που προσεγγίζει το 1 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, με βάση την πρόταση των υπηρεσιών, χιλιάδες καταπατητές δημόσιας γης θα μπορούν να αποκτήσουν τίτλους κυριότητας με την καταβολή ενός συμβολικού τιμήματος, που σε αρκετές περιπτώσεις θα είναι (λόγω διαφόρων συντελεστών όπως παλαιότητας κ.λπ.) ιδιαίτερα χαμηλό, της τάξεως των 400 έως 600 ευρώ ανά στρέμμα, ούτως ώστε να γίνουν νόμιμοι κύριοι των ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση την εισήγηση που έχει το οικονομικό επιτελείο, η νομιμοποίηση των καταπατημένων εκτάσεων του Δημοσίου θα προβλέπει την εξαγορά των καταπατημένων εκτάσεων από τους καταπατητές με τίμημα που θα προκύπτει (για τα αστικά και περιαστικά ακίνητα) βάσει των αντικειμενικών αξιών που ισχύουν και το οποίο φυσικά θα μειώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα που έχει καταπατηθεί η έκταση. Όπου δεν ισχύουν αντικειμενικές αξίες η εξαγορά γίνεται με βάση την αγοραία αξία και το συγκριτικό σύστημα.

Ειδικά ειδοποιητήρια

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι καταπατητές, αφού έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (είτε καταπατημένη είτε ελεύθερη), θα λάβουν ειδικά ειδοποιητήρια με τα οποία θα καλούνται να νομιμοποιήσουν την κατοχή των συγκεκριμένων ακινήτων.

Η σχετική διαδικασία θα λαμβάνει πάντως σε κάθε περίπτωση υπόψη και κοινωνικά κριτήρια, όπως η οικογενειακή κατάσταση και διάρκεια καταπάτησης ή χρήσης του ακινήτου.

Έτσι, αν ο αιτών δεν διαθέτει πρώτη κατοικία ή είναι πολύτεκνος το τίμημα της εξαγοράς θα μειώνεται περισσότερο και θα φτάνει μέχρι και το 20% επί της αξίας (αντικειμενικής ή αγοραίας). Για την επιπλέον έκταση θα καταβάλλεται ολόκληρο το τίμημα. Διευκρινίζεται ότι για τον υπολογισμό της αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη η αξία των κτισμάτων επί των κτημάτων.

Αναλυτικότερα, η εν λόγω ρύθμιση θα προβλέπει ότι όποιος κατέχει αυθαίρετα δημόσιο κτήμα μέχρι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία που θα ορίζεται (υπάρχει πρόταση για το 1988) είτε έχει τίτλους είτε όχι, θα δικαιούται να ζητήσει από την οικεία Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, να το εξαγοράσει, σε προθεσμία που θα ορίζεται με σχετικό νόμο.

Διαφορετική αντιμετώπιση

Επισημαίνεται ότι η αντιμετώπιση των ακινήτων θα διαφέρει ανάλογα με τη χρήση τους, ενώ στην περίπτωση που επί του κτήματος, έχει ανεγερθεί κτίσμα στο οποίο αποδεδειγμένα κατοικεί ο αιτών ή η οικογένειά του, έστω και κατά τη θερινή περίοδο, ή το χρησιμοποιεί ο ίδιος για επαγγελματικούς σκοπούς, το τίμημα της εξαγοράς θα ορίζεται στο 50% – 60% της αξίας (αντικειμενικής ή αγοραίας). Το τίμημα για την επιπλέον καταπατημένη έκταση (εκτός του κτίσματος) θα υπολογίζεται επί της συνολικής αντικειμενικής ή αγοραίας αξίας.

Με βάση την πρόταση των στελεχών του υπουργείου, το τίμημα για όλες τις περιπτώσεις των καταπατημένων κτημάτων θα πρέπει να μειώνεται επιπλέον κατά 15% – 20% για τα ακίνητα που κατέχονται αυθαίρετα πριν από την 1-1-1945 και κατά 25% – 35% για όσα κατέχονται πριν από την 1-1-1925.

Για να αποφευχθεί πάντως η επιβάρυνση των υπόχρεων προτείνεται όπως η διάρκεια αποπληρωμής οριστεί σε πολλές δόσεις, αν και από την άλλη πλευρά θα προβλέπονται και ποινές για όσους δεν ενταχθούν στη ρύθμιση ή δεν καταβάλλουν το τίμημα. Στην περίπτωση που ο καταπατητής δεν θα υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση εξαγοράς του κτήματος, οποιοσδήποτε άλλος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε διάστημα έξι μηνών και να αποκτήσει το συγκεκριμένο κτήμα.

Εξάλλου για τα αγροτικά καταπατημένα κτήματα, θα προβλέπεται ότι η εξαγορά τους θα γίνεται με την καταβολή τιμήματος ίσο με την αγοραία αξία του. Αν ο αιτών είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης το τίμημα της εξαγοράς θα περιορίζεται κατά 50%, έως ένα συγκεκριμένο όριο στρεμμάτων, και για την επιπλέον έκταση, θα καταβάλλεται τίμημα ίσο με την αγοραία αξία. Πάντως θα λαμβάνονται υπόψη και άλλοι παράγοντες, που θα μειώνουν ακόμα περισσότερο το τίμημα, όπως, αν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και δεν έχει αυτός ή η σύζυγός του ή τα ανήλικα τέκνα του την κυριότητα ή την επικαρπία αγροτικών κτημάτων 20 στρεμμάτων αθροιστικά, ή αν ο αιτών είναι αγρότης και πολύτεκνος.

«Μόνιμη πηγή» μη φορολογικών εσόδων

Όσον αφορά ειδικότερα στο γενικότερο σχέδιο «μόνιμης πηγής» μη φορολογικών εσόδων αυτό, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

* την ανανέωση των αδειών για τη λειτουργία καζίνων,

* την πώληση ή την ενοικίαση, για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον για 30 έτη), δημόσιων περιοχών, με σκοπό να αξιοποιηθούν ως τουριστικά θέρετρα,

* την αξιοποίηση όλων των ακινήτων των ΔΕΚΟ και των δημόσιων οργανισμών, καθώς ακόμη και αυτών του στρατού,

* την αξιοποίηση της περιουσίας της Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου, η οποία έχει στο χαρτοφυλάκιό της περίπου 75.000 δημόσια ακίνητα.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι το ανωτέρω εγχείρημα θα στεφθεί από επιτυχία, εφόσον καταστεί δυνατή και η αξιοποίηση της περιουσίας της εταιρείας Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα.

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών έχει ήδη ζητήσει μάλιστα να του δοθεί αναλυτικό πόρισμα με προτάσεις για την όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση των ακινήτων που ανήκουν στην ΕΤΑ, τα οποία είναι συνολικής έκτασης περίπου 70.000 στρεμμάτων.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΡΟΣ

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s