τώρα που θα κατέβουν τα νερά θα δούμε ποιος είναι ξεβράκωτος

Τελειωσαν τα ψιλά που είχαν για να μπαλώνουν τις απατεωνιές τους και Καθημερινά
αποκαλύπτεται και μια ακόμη δουλειά που είχε στήσει το ελληνικό κράτος και οι επιχειρηματίες
{με τα λεφτά μου} φίλοι τους, ξεκινώντας λοιπόν χθες από τον ίδιο τον Σαχινιδη και την αποκάλυψη των εγγυήσεων που είχαν μοιράσει σε ημέτερες ελληνικές εταιρείες,
εγγυήσεις που σκάνε η μια πίσω από την άλλη, θα φτάσουμε σήμερα στο ταμείο ΕΤΑΑ.
Θα διαβάσετε στην ουσία δυο βρωμοδουλειές που θα πληρώσουμε ολοι.

Σαχινιδης προς τις τράπεζες 

Δεδομένου ότι διαπιστώθηκε μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων οι οποίες έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου και εμφανίζουν δυσμενή στοιχεία ή/και έχουν υπαχθεί με οποιοδήποτε τρόπο στη διαδικασία του εθνικού πτωχευτικού δικαίου, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

1. Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχει προκύψει πλήθος δυσμενών στοιχείων (διαταγές πληρωμής, ακάλυπτες επιταγές, κατάσχεση, αίτηση υπαγωγής σε οποιοδήποτε στάδιο της πτωχευτικής διαδικασίας, κ.ά.) οι τράπεζες οφείλουν:

· να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία μας

· να διασφαλίσουν ότι οι ληφθείσεις (ενοχικές και εμπράγματες) εξασφαλίσεις που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας μας για την παροχή της εγγύησης του ΕΔ εξακολουθούν να παραμένουν σε ισχύ,

· να διερευνήσουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων ενοχικών εξασφαλίσεων (προσωπικών εγγυήσεων), στην περίπτωση που κρίνετε ότι οι προσωπικές εγγυήσεις, έχουν καταστεί ανεπαρκείς.

· να παρακολουθούν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο τις περιπτώσεις μεταβίβασης οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου των μετόχων –εγγυητών και της εταιρείας

· να διερευνήσουν τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων (π.χ.προσημείωση υποθήκης σε ακίνητα, σύσταση ενεχύρου επί αποθεμάτων κλπ), για την κάλυψη του συνόλου του δανείου στο πλαίσιο της έγκρισης της παροχής της εγγύησης του ΕΔ.

2. Επιπλέον, στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που έχει αποφασιστεί το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής,

· οι τράπεζες οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία μας σχετικά με την δικαστική απόφαση ανοίγματος της διαδικασίας συνδιαλλαγής, την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων τους με τον διαμεσολαβητή, με τις προθέσεις τους όσον αφορά την συμμετοχή τους ή μη και με ποιους όρους σε μια ενδεχόμενη συμφωνία συνδιαλλαγής με την επιχείρηση, όπως επίσης και για οποιαδήποτε εξέλιξη σχετικά με το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής (επίτευξη ή μη συμφωνίας με τους πιστωτές, επικύρωση της συμφωνίας συνδιαλλαγής από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο κλπ).

· η Ένωση παρακαλείται όπως μεριμνήσει για όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην εγγραφή αιτημάτων συνδιαλλαγής στο σύστημα «Τειρεσίας».

3. Στις περιπτώσεις κήρυξης των επιχειρήσεων σε κατάσταση πτώχευσης ανεξάρτητα από το αίτημα κατάπτωσης εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου, τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν:

· να αναγγελθούν εμπρόθεσμα και νομότυπα στην πτωχευτική διαδικασία, συμμετέχοντας στην διαδικασία επαλήθευσης των πιστώσεων, ώστε εν συνεχεία το Ελληνικό Δημόσιο να υποκατασταθεί στα δικαιώματά τους ως πιστωτές και να καταστεί πτωχευτικός πιστωτής.

· να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας για όλες τις σχετικές ενέργειες (συμμετοχή στην συνέλευση των πιστωτών, διαδικασία επαλήθευσης πιστώσεων, αναγγελία απαίτησης κλπ).

Συνεπώς, κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα καλείται να λειτουργήσει με τα συνήθη τραπεζικά κριτήρια και με τις εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες που χρησιμοποιεί για τα εκάστοτε συναπτόμενα (με ή χωρίς την εγγύηση του ΕΔ) δάνεια με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων του και του Ελληνικού Δημοσίου.


Στην συνέχεια είναι η μηνυτήρια αναφορά προς την ΤτΕ από το ταμείο ΕΤΑΑ


Μηνυτήρια αναφορά με την οποία ζητείται «η άμεση επείγουσα ποινική διερεύνηση του ζητήματος της διαχείρισης των αποθεματικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ), τα οποία επενδύθηκαν με ανεξέλεγκτο τρόπο εκ μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αρκετών δισ. ευρώ και τούτο χωρίς την παραμικρή άδεια και ενημέρωση των διοικήσεων του ΕΤΑΑ» κατέθεσε ενώπιον του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Εφετών Ι. Σακελάκου ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης.

Τη μηνυτήρια αναφορά υπογράφουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών μαζί με την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία,  τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το Συμβολαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθηνών-Πειραιώς-Αιγαίου και Δωδεκανήσου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος και τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αττικής και ζητούν την ανάθεση της έρευνας σε εφέτη ανακριτή.

Τα αποθεματικά, όπως εκτιμάται φτάνουν τα 6 δισ. ευρώ και καταγγέλλεται πως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει προχωρήσει σε αγορά ομολόγων του Ελληνικού δημόσιου από το 1997 χωρίς να τους έχει ενημερώσει. Εκτιμάται επίσης πως το 85% των αποθεματικών είναι σε ομολόγα και τονίζει ότι «σε μια εποχή που από το μεσοπρόθεσμο προβλέπεται τεράστια αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών η Τράπεζα της Ελλάδος ως αποκλειστικός διαχείρισης των αποθεματικών των ταμείων μας προωθεί τόσο να ενταχθούν στο κούρεμα όσο και να χαθεί ένα κομμάτι από αυτά».

Ο ΔΣΑ

Όπως αναφέρει ανακοίνωση του ΔΣΑ για το θέμα «η εν λόγω επένδυση προήλθε ως αποτέλεσμα του προφανώς, αντισυνταγματικού νόμου 2469/1977,  βάσει του οποίου το ΕΤΑΑ εξαναγκαστικά κατέθετε τα αποθεματικά του στην Τράπεζα της Ελλάδος και η τελευταία τα «επένδυε» – ανεξέλεγκτα και χωρίς καμιά προσοχή και επιμέλεια – σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.

Το ΕΤΑΑ προέκυψε, ως γνωστό, από τη συνένωση τριών υγιέστατων Ταμείων (Ταμείο Νομικών, ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ) και παρέμενε εύρωστο και ισχυρό, αφού μεταφέρθηκαν σ΄ αυτό οι ασφαλιστικές εισφορές των μελών των ταμείων αυτών, μαζί με τα αποθεματικά και του λοιπούς πόρους τους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος (δια των οργάνων της) από την πλευρά της, ως θεσμικό όργανο του Κράτους που ασκεί δημόσια εξουσία γνώριζε από τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις της την τραγική Κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας και μάλιστα από το έτους 2009 καθώς και την ύπαρξη του υπέρογκου κρατικού χρέους. Παρόλα αυτά, επέλεξε να προβαίνει μέχρι και σήμερα σε επενδύσεις σε τίτλους του Ελληνικού Δημοσίου με χρήση των αποθεματικών του ΕΤΑΑ, ενέργεια που συνεπάγεται προφανή βλάβη για το Ταμείο μας, το ακριβές ύψος της οποίας αναμένεται αποκαλυφθεί πλήρως από την διενεργητέα ανάκριση. Σε κάθε περίπτωση, προκύπτει σαφώς πως η Τράπεζα της Ελλάδος ενήργησε ως διαχειριστής ξένης περιουσίας – και μάλιστα προστατευόμενης από ειδικές διατάξεις – κατά τρόπο αντίθετο προς το συμφέρον του ΕΤΑΑ και του συνόλου των ασφαλισμένων του. Κατόπιν αυτών, εμφανίζεται πλέον υπαρκτός ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση στο μέλλον το ΕΤΑΑ να καταβάλλει συντάξεις και παροχές.

Η προεκτεθείσα παράνομη συμπεριφορά της Τράπεζας της Ελλάδος έλαβε χώρα από όργανα της Διοίκησής της, τα οποία τελούσαν σε πλήρη γνώση της επικείμενης και βέβαιης βλάβης του ΕΤΑΑ. Κατά συνέπεια, καθίσταται επιτακτική η άμεση διερεύνηση του ζητήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ποινικού δικαίου, έτσι ώστε να αποκαλυφθούν οι υπαίτιοι των ως άνω αξιόποινων πράξεων και να υποστούν την προβλεπόμενη από το ισχύον δίκαιο τιμωρία.

Η περιουσία του ΕΤΑΑ και των ταμείων που συνενώθηκαν για τη δημιουργία του αποτελεί κοινωνικό αγαθό, προστατευόμενο από το δικαιικό μας σύστημα. Η διαφύλαξη των συμφερόντων των ασφαλισμένων αποτελεί για όλους εμάς ζήτημα ζωτικής σημασίας και δεν τίθεται υπό καμία διαπραγμάτευση. Το λόγο πλέον έχει η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη. Ευελπιστούμε πως οι υπεύθυνοι για την ως άνω διαμορφωθείσα κατάσταση θα λογοδοτήσουν σύντομα».


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s